Hoogbegaafdheid

Kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen op basis van een IQ onderzoek, een aanvullend rapport en een advies van de huidige basisschool of het zorgplatform worden toegelaten in een van beide HB groepen mits daar ruimte voor is.

Aanmeldprocedure

Het vastgestelde IQ zou 130 of hoger moeten zijn. Het kind moet aantoonbaar baat hebben bij het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs. Kinderen die aangemeld worden voor de middenbouwgroep moeten minimaal een leesvaardigheidsniveau hebben van eind groep 4. Voorafgaande aan toelating vindt er in ieder geval een intake gesprek plaats. Een proefperiode maakt deel uit van de intake procedure. Voor nadere bijzonderheden over het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs kunt u zich laten informeren door de directie: burgerschool@roobol.frl of 0519 292570.

Vrienden van Leonardo

Ter ondersteuning van het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs is een werkgroep in het leven geroepen, die zich bezig houdt met het werven van sponsoren voor deze speciale vorm van onderwijs. Het heeft geresulteerd in een steunstichting Vrienden van Leonardo Burgerschool die ANBI gecertificeerd is. Mocht u op enige wijze een bijdrage willen leveren aan deze vorm van onderwijs dan kunt u dat aangeven via de mail vriendenvanleonardodokkum@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de school 0519 292570. Klik hier om onze website te bezoeken.

HB-beleid

In 2016-2017 hebben we ons HB-beleid opnieuw bekeken en uitgebreid beschreven op 'een eigen' website:

Klik hier voor ons HB-beleid.

Facebook

U kunt de HB-groepen ook vinden op Facebook.