Groepen

In onze school wordt gewerkt via een jaarklassensysteem. De leerlingen zijn verdeeld over tien klaslokalen. Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten.
De groepsverdeling ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:

 • groep 1: juf Avelien
 • groep 2: juf Carla en juf Bettina
 • groep 3: juf Vronie en juf Gerda
 • groep 4: juf Jolanda, juf Syta/juf Marjan
 • groep 5: juf Aukje en juf Rixt
 • groep 6: juf Joke en juf Nikkie
 • groep 7: Meester Gerben en juf Anna
 • groep 8: juf Eva en juf Nikkie
 • LEO 1: juf Petra en juf Roos (groep 4, 5, 6)
 • LEO 2: juf Roos en juf Froukje (groep 7, 8)

Daarnaast zijn er nog andere taken die gedaan worden:

 • directie a.i.: Pieter Oosterhof
 • ondersteunende directietaken: juf Aukje
 • Interne begeleiding : juf Gerda
 • onderwijsassistente : juf Joke Visser