HB-beleid

Op deze pagina's beschrijven we ons HB-beleid. Het beleid is geschreven op basis van het boek “Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk” van Tijl Koenderink.

We gaan hierbij uit van de beleidspiramide, hier rechts op de afbeelding, met de volgende onderdelen: