Voltijd HB onderwijs voor groep 3 t/m 8

We hebben binnen onze school twee groepen voltijd hoogbegaafdheid onderwijs (max. 16 kinderen per groep):

 • HB 1: groep 3, 4 en 5
 • HB 2: groep 6, 7 en 8

Doelen die we belangrijk vinden:

 • De leerlingen zitten lekker in hun vel
  De leerlingen zitten lekker in hun vel en gaan met plezier naar school toe. Dat betekent dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school, van de leo-groep en hun plek daarin. 
 • Leerlingen zijn productief en nemen zelf verantwoordelijkheid in hun leerproces
  Leerlingen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal emotionele mogelijkheden hoort. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Ze hebben inzicht in wat ze (nog) moeten leren, kunnen zelf leerdoelen opstellen, hun werk plannen en verslag doen in de digitale portfolio. Ze zijn voorbereid op de eisen die in het voortgezet onderwijs aan ze gesteld worden.
 • Leerlingen benutten hun talenten en onderzoeken hun interesses
  Ze zijn zich bewust van hun talenten en hoe die in te zetten. Ze onderzoeken waar hun
  interesses liggen, zetten dat om in een leerdoel van en gaan er mee aan de slag. Eigenaarschap is hierbij het kernwoord. De leerkracht faciliteert en coacht.

Aanmeldprocedure

Kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen op basis van een IQ onderzoek, een aanvullend rapport en een advies van de huidige basisschool of het zorgplatform worden toegelaten in een van beide HB groepen mits daar ruimte voor is.

 • Het vastgestelde IQ zou 130 of hoger moeten zijn.
 • Het kind moet aantoonbaar baat hebben bij het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs.
 • Kinderen die aangemeld worden voor de middenbouwgroep moeten een leesvaardigheidsniveau hebben van eind groep 3.

Voorafgaande aan toelating vindt er in ieder geval een intake gesprek plaats. Ook een observatieweek maakt deel uit van de intake procedure.

Voor nadere bijzonderheden over het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs kunt u zich laten informeren door onze directeur, Daisy Smit: burgerschool@roobol.frl of 0519 292570.

HB-beleid

In 2016-2017 hebben we ons HB-beleid opnieuw bekeken en uitgebreid beschreven op de pagina's over ons HB beleid.
 

Hieronder ziet u de 6 profielen van begaafde leerlingen van Betts en Neihart.