Vrienden van HB

Stichting
Ter ondersteuning van het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs is een werkgroep in het leven geroepen, die zich bezig houdt met het werven van sponsoren voor deze speciale vorm van onderwijs. Het heeft geresulteerd in een steunstichting Vrienden van Leonardo Burgerschool die ANBI gecertificeerd is.

Wilt u bijdragen?
Mocht u op enige wijze een bijdrage willen leveren aan deze vorm van onderwijs dan kunt u dat aangeven via de mail vriendenvanleonardodokkum@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de school 0519 292570