Deep Level Learning

Deep level leren is begrijpend leren waarbij leerlingen motivatie ontwikkelen. Het staat puur tegenover reproductief leren wat veel minder inzicht en voldoening oplevert (‘stampen’ zonder na te hoeven denken). Met een deep level houding tot het leren ontdek je verbanden en word je nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Dit houdt in dat je deels zelf inspraak hebt in wat je gaat onderzoeken en hoe. Gaandeweg krijg je meer verdieping en tegelijkertijd overzicht waardoor je nieuw opgedane kennis en inzichten beter zult integreren.

Binnen ‘DLP’ (deep level projects) worden: Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur geïntegreerd aangeboden. We werken op het gebied van wereldoriëntatie dus niet meer met afzonderlijke lesmethodes. Wel bieden we topografie nog afzonderlijk aan in de groepen 6 tot en met 8 en de voltijd hoogbegaafdheidsgroepen.

Jaarlijks worden vier projecten uitgewerkt. Vanaf groep 5 wordt structureel aan de projecten gewerkt. De onderbouwgroepen sluiten waar mogelijk aan.

De thema’s zijn:

 •  Water en voedsel
 •  Beeldende Kunst
 •  Macht, recht en samenleving
 •  Onderzoeken en ontwerpen
 •  Werk, geld en handel
 •  Verhalen in alle vormen
 •  Kringlopen in de natuur
 •  Architectuur
 •  Reizen
 •  Universum
 •  Vieringen de wereld rond
 •  Een wereld vol leven

Voor meer informatie zie: http://nl.deeplevellearning.com/