Identiteit

De Burgerschool is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Iedereen is welkom bij ons op school. De Burgerschool besteedt aandacht aan diversiteit tijdens de IPC (International Primary Curriculum)-projecten en tijdens de lessen Vreedzame School.

Ook kunnen ouders kiezen uit levensbeschouwelijke lessen, godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO), die door vakdocenten worden gegeven. Op deze manier besteden we actief aandacht aan pluriformiteit op de Burgerschool.

Een openbare basisschool met actief aandacht voor verschil!

We leren graag met en van elkaar!
Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken.