Identiteit

Wij zijn een openbare school, wat inhoudt dat leerlingen en leerkrachten, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond welkom zijn! De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs:

  • Iedereen welkom
  • Iedereen benoembaar
  • Wederzijds respect
  • Waarden en normen

Levensbeschouwing

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en leert kinderen op basis van gelijkwaardigheid in discussie te gaan. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. En kun je ook beter leren eigen opvattingen te ontwikkelen.

Op onze school krijgen de leerlingen de mogelijkheid om Godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) te volgen.