Missie en visie

Missie

Ons motto: ” Burgerschool, hart voor uw kind”

De kernwoorden van waaruit we werken zijn: geborgenheid, kwaliteit en oog voor eigenheid. We hebben hart voor onze kinderen en we willen ze de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Wij willen er bij ieder kind in slagen het beste uit hem of haar te halen.

Visie

In onze ogen moet de school een veilige basis voor het kind vormen, waar het in een prettige en stimulerende omgeving kennis kan maken met alle verschillende aspecten van de maatschappij. Een van onze belangrijkste opdrachten is het kind respect bij te brengen voor de omringende wereld, voor de verschillende meningen en opvattingen van  klas- en  schoolgenootjes en volwassenen. Naast respect zijn bewustwording van de eigen positie, het aanleren en versterken van sociaal gedrag, assertiviteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen de kaders van regels en structuur sleutelbegrippen.

Het mag duidelijk zijn dat wij veel waarde hechten aan de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Daarnaast is de basisschooltijd een periode is waarin kinderen veel kennis op kunnen doen en zich veel intellectuele vaardigheden eigen moeten maken. Het gaat dan niet alleen om de kennis zelf, maar ook hoe en waar je de kennis kunt vergaren, hoe je moet leren en hoe je met de gevonden informatie omgaat.