Daisy Smit

Directeur

Gerda Kuiken

Intern begeleider, Groep 3

Anna de Haan

Groep 7

Aukje Dijkstra

Groep 5, groep 8

Avelien van der Heide

Groep 1

Bettina Weidenaar

Groep 2

Eva Sinnema

Groep 8

Froukje Kingma

Leo 2 (7,8)

Gerben van Dooremaal

Groep 7

Joke van der Zee

Groep 6

Joke Visser

Onderwijs-assistent

Jolanda Kramer

Groep 4

Nikkie Kuipers

Groep 6

Petra Spithost

Leo 1 (3,4,5,6)

Rixt Tolsma

Groep 5

Selina Kuip

Groep 5

Roos Braam

Leo 1 (3,4,5,6) en Leo 2 (7,8)

Syta van Wieren

Groep 4

Vronie Veltman

Groep 3