Voltijd hoogbegaafdheid onderwijs

Stichting ROOBOL gelooft erin dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen om het beste in zichzelf te ontdekken. Dat geldt ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In de praktijk lopen deze kinderen binnen het standaardonderwijs aan tegen uitdagingen op het gebied van motivatie en aansluiting bij andere kinderen. Vanaf 2011 biedt de Burgerschool voltijd hoogbegaafdheids-onderwijs (VHB) aan voor de groepen 3 t/m 8.

Doel: We willen hoogbegaafde kinderen een structurele vorm van onderwijs bieden die bij ze past, zodat ze zo optimaal mogelijk tot hun recht komen op school. Om dit te kunnen bereiken is het in de eerste plaats van belang dat kinderen met plezier naar school gaan. We verwachten dat een andere manier van onderwijs deze leerlingen helpt om meer plezier, aansluiting en begrip te vinden. Hierbij is voor deze groep leerlingen een aantal dingen heel belangrijk om te ontwikkelen:

  • Een zogenaamde peergroup, oftewel een groep kinderen met dezelfde ontwikkeling, zodat meer acceptatie en begrip aanwezig is.
  • Een growth mindset, om kinderen te leren nieuwe uitdagingen aan te durven gaan en dat hier inspanning voor nodig is. ‘Ik kan dat nóg niet’ in plaats van ‘ik kan dat tóch niet’.
  • Executieve functies, die kinderen helpen om hun doen en laten doelgericht te maken. Denk hierbij aan zaken als plannen, organiseren, reguleren van emoties en flexibel zijn.

Daarnaast willen we inhoudelijke uitdaging en verrijking bieden, zodat ieder kind optimaal tot z’n recht kan komen en met een bij het kind passend schooladvies naar de middelbare school kan gaan. Voor meer informatie bezoek onze pagina over VHB-onderwijs.

Aanname beleid
Kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen op basis van een IQ (intelligentiequotiënt)-onderzoek, een aanvullend rapport en een advies van de huidige basisschool of het zorgplatform worden toegelaten in een van beide HB-groepen mits daarvoor ruimte is.

Het vastgestelde IQ dient 130 of hoger te zijn en uw kind moet aantoonbaar baat hebben bij het VHB-onderwijs. Kinderen die worden aangemeld voor de middenbouwgroep dienen een leesvaardigheidsniveau te hebben van eind groep 3.

Voorafgaand aan de toelating vindt in ieder geval een intakegesprek plaats. Ook maakt een observatieweek deel uit van de intakeprocedure. Voor nadere bijzonderheden over het VHB-onderwijs kunt u zich laten informeren.

Hieronder ziet u de 6 profielen van begaafde leerlingen van Betts en Neihart.