De Kinderraad

De Burgerschool is in het schooljaar 2017-2018 op zoek gegaan naar een kinderdirecteur! Onze leerling, Heine Piter, uit de HB-klas kwam met het idee om een procedure te starten voor het aanstellen van een kinderdirecteur. Hij stelde hiervoor, helemaal op eigen initiatief, een profielschets op en legde deze voor aan onze directeur, Daisy Smit, en ROOBOL-bestuurder, Willem Wouda. En zo’n geweldig idee kun je natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan: Heine Piter ging vol enthousiasme aan de slag!

Inmiddels is de kinderdirecteur benoemd voor het komende schooljaar 2019-2020 met een kinderraad. Deze groep kinderen gaat de grote-mensen-directeur Daisy Smit ondersteunen! Ieder jaar wordt er een nieuwe kinderdirecteur benoemd. We vinden het belangrijk dat de kinderen gezien en gehoord worden! Zij weten als geen ander wat een school tot een goede school maakt!