College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De stichting Roobol is een zelfstandig rechtsorgaan met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Roobol.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van stichting Roobol: ​​​​​​​www.roobol.frl/organisatie/college-van-bestuur

Raad van Toezicht
Binnen stichting ROOBOL is een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Toezicht. Ieder lid van dit orgaan fungeert binnen zijn of haar expertise als klankbord voor het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van stichting Roobol: www.roobol.frl/organisatie/raad-van-toezicht