College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. 

College van Bestuur

  • De heer Willem Wouda, bestuurder 

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau. 

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:

  • De heer H. Dijkstra - voorzitter, remuneratiecommissie
  • Vacature - remuneratiecommissie
  • Mevrouw S.C. Westra-Bosch - vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Mevrouw W. van de Venn - commissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Mevrouw O. de Vries - audit en financiële commissie

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl