College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. 

College van Bestuur

  • dhr. Willem Wouda, bestuurder 

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op de scholen. Voorafgaand aan de vergadering is er een kennismakingsoverleg met de directeur en de Medezeggenschapsraad van de betreffende school waarin de Raad van Toezicht informeel wordt geïnformeerd over wat er speelt op de school. 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer H. Dijkstra - voorzitter, remuneratiecommissie 
  • De heer H.J.C.M. Verbunt - remuneratiecommissie 
  • Mevrouw M.E. Weijer - remuneratiecommissie 
  • Mevrouw S.C. Westra-Bosch - vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit 
  • Mevrouw W. van der Galiën-Roodhardt - commissie Onderwijs en Kwaliteit 
  • De heer G. de Jong - audit en financiële commissie 
  • Mevrouw O. de Vries - audit en financiële commissie 

 U kunt de bestuurder en de Raad van Toezicht bereiken via secretariaat@roobol.frl