Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Daily Mile
​​​​​​Al geruime jaren doet de Burgerschool mee aan de Daily Mile. Daily Mile houdt in dat de kinderen elke dag een stuk hardlopen, dit gebeurt in de buurt van onze school. Hoe hoger de groep, hoe langer het rondje wordt. Naast dat het natuurlijk belangrijk is dat kinderen elke dag voldoende beweging krijgen, kan de Daily Mile ervoor zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren.

Schoolfruit 
Op de Burgerschool krijgen we tot halverwege april wekelijks schoolfruit. Het schoolfruit is elke dinsdag, woensdag en donderdag. Een week van te voren wordt naar de ouders gecommuniceerd welk fruit er wordt geleverd.