Groepen

In onze school wordt gewerkt via een jaarklassensysteem. Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten.

Groepsverdeling 2019-2020

groep 1juf Anna Baukje, juf Shirien (LiO)
groep 2juf Karin
groep 3juf Paulien, juf Iris, juf Avelien 
groep 4juf Jolanda, juf Bettina
groep 5juf Syta, juf Bettina 
groep 6juf Joke, juf Bettina 
groep 7Ameester Harry
groep 7Bjuf Nikkie, meester Albert
groep 8meester Pieter, juf Eva                               
  
2/3/4 TD. meester Albert, juf Rebecca                            
5/6 HBjuf Roos, juf Yteke
7/8 HBjuf Froukje, juf Yteke

 

Andere taken 

Directie
Locatieleider
Daisy Smit
Wytske Kuipers
Interne begeleidingBetsie de Vries
Remedial teacherGerda Kuiken                                        
Stagiar directie-secretaresseSaskia Cuperus