Groepen

In onze school wordt gewerkt via een jaarklassensysteem. De leerlingen zijn verdeeld over tien klaslokalen. Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten.
De groepsverdeling ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:

 • groep 1: juf Wytske
 • groep 2: juf Avelien, juf Gerda
 • groep 3: juf Bettina
 • groep 4: juf Jolanda, juf Syta
 • groep 5: juf Nikkie
 • groep 6: juf Syta, meester Harry
 • groep 7: juf Joke, meester Pieter
 • groep 8: juf Eva, meester Pieter
 • HB-middenbouw: juf Roos en juf Petra (groep 3, 4, 5)
 • HB-bovenbouw: juf Roos en juf Froukje (groep 6, 7, 8)

Daarnaast zijn er nog andere taken die gedaan worden:

 • directie: Daisy Smit
 • interne begeleiding : Gerda Kuiken
 • onderwijsassistente : Hanneke Hiemstra