Groepen

Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten.

Groepsverdeling 2022-2023

groep 0/1juf Avelien, juf Danieke                     
groep 1/2juf Avelien, juf Caren
groep 2/3juf Emily, juf Mellenie
groep 3juf Iris, juf Mellenie
groep 4/5Ajuf Jolanda, juf Karin
groep 4/5Bjuf Bettina, juf Karin       
groep 6juf Thirza, juf Syta
groep 7juf Joke, meeter Erik ebecca
groep 8            juf Erna, juf Nikkie, meester Pieter, meester Erik
HB 3/4/5      juf Frouckje, juf Caren                                        
HB 5/6/7juf Roos, juf Catharina 
HB 7/8juf Yteke                       

 

Andere taken 

DirectieEva Sinnema
Intern begeleiderSyta van Wieren
Remedial teacherGerda Kuiken                                        
OnderwijsassistentenMinke Sipma
 Sanne Faber
 Jelle Broersma                                                                                                              
 Shanon
HB coördinatorFroukje Bakx
Intern begeleider HBPaulien Zuiderveld
HB pedagoogRomkje Bosklopper