Groepen

Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten.

Groepsverdeling 2023-2024

groep 1/2A juf Avelien, juf Sandra            
groep 1/2B Zee
groep 1/2C juf Mellenie, juf Sandra
groep 3A juf Iris, juf Erna
groep 3B juf Emily, juf Bettina
groep 4 juf Jolanda, juf Bettina
groep 5/6A juf Thirza, juf Anna
groep 5/6B meester Erik, juf Iris
groep 7 juf Nikkie, juf Sanne
groep 8 juf Joke, meester Jelle                          
HB 3/4/5       juf Joffra, juf Maaike                                        
HB 5/6/7 juf Catharina, juf Renée
HB 6/7/8 juf Frouckje, juf Dina 

 

Andere taken 

Directie Eva Sinnema
Intern begeleider Syta van Wieren
Intern begeleider HB Roos Nijboer
Remedial teacher Minke Sipma                                  
Onderwijsassistenten Wieke Woudman
  Femke Bijma
  Anna de Boer                                                                                                      
  Iris van der Meulen
  Maaike Dijkstra
HB coördinator Froukje Bakx
HB pedagoog Romkje Bosklopper
  Esther Ploegh
Ergotherapeut  Angela Rozema
Dyslexie specialist  Tessa Fennema
Psycho educatie  Raymond de Zeeuw
Schoolmaatschappelijk werk Wymke Batterink