Groepen

In onze school wordt gewerkt via een jaarklassensysteem. De leerlingen zijn verdeeld over tien klaslokalen. Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten.

Groepsverdeling 2018-2019

groep 1juf Wytske
groep 2juf Avelien, juf Gerda
groep 3juf Bettina 
groep 4juf Jolanda, juf Syta
groep 5juf Nikkie
groep 6meester Harry, juf Syta
groep 7juf Joke, meester Pieter
groep 8juf Eva, meester Pieter
HB-middenbouwjuf Petra, juf Roos (groep 3, 4 en 5)
HB-bovenbouwjuf Froukje, juf Roos (groep 6, 7 en 8)                                                

 

Andere taken

DirectieDaisy Smit
Interne begeleidingGerda Kuiken
OnderwijsassistenteHanneke Hiemstra                                        
Stagiar directie-secretaresseSiska Hartendorp