Visie, missie en identiteit 

Visie
De Burgerschool is altijd in beweging. We zijn innovatief en willen onszelf blijven ontwikkelen. We willen het beste uit kinderen halen. Ieder met zijn of haar eigen talent. Samen werken, leren en spelen in een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Iedereen is welkom, we hebben een open houding en respect voor elkaar. 

Missie
We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Een uitdagende leeromgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. We zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikkeling kan komen. Autonomie, relatie en competentie zijn van groot belang voor ieder mens.

Daarom besteden we aandacht aan cognitieve vakken, hebben we specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig werken en we hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat). Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen.

We geloven in een growth mindset, waarin we kinderen leren om door te zetten, problemen als uitdagingen te zien en kinderen te laten groeien als mens. We staan voor goed onderwijs voor ieder kind. Daarom bieden we ondersteuning als het nodig is en hebben we tevens twee voltijdhoogbegaafdheidsgroepen. We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leerkrachten – en vertrouwen in de kinderen. We bieden goed onderwijs voor onze leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijs.

We geloven dat je jezelf mag zijn met je eigen specifieke talenten. Bij ons mag je worden wie je bent!

Identiteit 
De Burgerschool is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Iedereen is welkom bij ons op school. De Burgerschool besteedt aandacht aan diversiteit tijdens de IPC (International Primary Curriculum)-projecten en tijdens de lessen Vreedzame School.

Ook kunnen ouders kiezen uit levensbeschouwelijke lessen, godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO), die door vakdocenten worden gegeven. Op deze manier besteden we actief aandacht aan pluriformiteit op de Burgerschool.

Een openbare basisschool met actief aandacht voor verschil!

We leren graag met en van elkaar!
Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken.