Laat je zien! 

Missie&visie

Wie je ook bent, waar je voor staat of in gelooft; jij mag je laten zien op de Burgerschool! Jij wordt gewaardeerd om wie jij bent! We zien talent in iedereen en stimuleren jou om je te ontwikkelen tot wie je wilt zijn. Onze leerkrachten zijn een kei in het zien van talent en wij spreken hierin dezelfde taal. Door talentgesprekken te voeren, door de focus te leggen op waar jij goed in bent en blij van wordt stimuleren we de ontwikkeling van deze talenten. Dit kan van alles zijn; ben jij een doorzetter, heb je veel creatieve ideeën of ben jij goed in het opspeuren van foutjes? Iedereen heeft talent en jij laat dit zien op jouw manier.

Onze school is uniek in zijn soort. We bieden jou een veilige plek, waar je onderwijs op maat aangeboden krijgt. Wij staan voor laagdrempelig contact en hebben graag plezier. We hebben er plezier in om de dingen net even anders te doen, met een beetje lef.

Op de Burgerschool excelleren we op inclusief onderwijs. We hebben zorg voor alle leerlingen, ook aan de onder- en bovenkant. Daarmee bieden we binnen onze Burgerbrede groepen een inclusief aanbod voor hb leerlingen. Daarnaast hebben wij op onze school voltijdhoogbegaafdheidsonderwijs. In onze vhbgroepen werken we net even iets anders, hierdoor kunnen we per leerling bekijken welk hb-aanbod passend is. En aansluiten bij de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

We streven naar een constante verbetering van ons onderwijs; we reflecteren en schaven aan de dingen die beter kunnen. Dit doen we samen; als team, met onze groepen en met onze ouders. We scheppen een open cultuur waarin we vertrouwen hebben in elkaar, persoonlijk contact van groot belang vinden, waarin respect en plezier voorop staan.

Identiteit 

De Burgerschool is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Iedereen is welkom bij ons op school. Er wordt aandacht besteed aan diversiteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de IPC-projecten en tijdens de Vreedzame School lessen. Ook kunnen ouders kiezen uit levenbeschouwelijke lessen zoals:godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Deze vakken (GVO en HVO) worden gegeven door vakdocenten. Zo besteden wij actief aandacht aan pluriformiteit op de Burgerschool. 

Bij ons mag je worden wie je bent.