Ouderinformatie

Wij hechten als Burgerschool grote waarde aan optimale communicatie met u als ouders in het belang van onze kinderen. Via deze weg willen wij u dan ook graag informeren over de communicatiemomenten gedurende het schooljaar tussen u en de leerkracht.

We informeren de ouders via:

  • Social Schools;
  • Ouderavonden;
  • Kennismakingsgesprekken (start van het schooljaar);
  • Rapportgesprekken (februari en juli);
  • Op aanvraag van de docent of ouder.

Mocht er voor uw kind een groeiformulier (planmatig werken) worden opgesteld dan wordt u daarover geïnformeerd door de betreffende leerkracht. Het groeiformulier wordt dan tijdens de contactmomenten met u besproken.

In verband met de nieuwe AVG-wet graag individuele informatie over uw kind via de mail. Of u maakt een afspraak via het algemene telefoonnummer van de Burgerschool 0519 29 25 70. De leerkrachten lezen tijdens hun werkdagen de mail en streven ernaar binnen vijf werkdagen reageren.

We verwachten van ouders dat, als de school het nodig vindt om deskundige hulp in te schakelen, de ouders hieraan meewerken. Als een kind tussentijds de school verlaat, zorgt de desbetreffende leerkracht ervoor dat de leerling een onderwijskundig verslag en het rapport meekrijgt. Kortom, de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden. Maar we stellen het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Hebt u vragen over onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de Oudertelefoon: 0800-5010.