Uitdagende leermiddelen

Inspirerende leeromgeving

Een leeromgeving die inspireert en je uitdaagt om op ontdekking te gaan; dat is wat we graag zien op de Burgerschool. En wanneer kinderen zich prettig voelen krijgen ze meer zelfvertrouwen. Met die insteek werken we aan een sterke en inspirerende leeromgeving. Een omgeving waar kinderen hun talent mogen ontdekken en leren het beste uit zichzelf te halen. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden en met talentontwikkeling. In de school is volop ruimte voor samenwerken, onderzoeken en experimenteren. Het moet voor de kinderen mogelijk zijn om met verschillende leerstijlen en -vormen te werken. Er is ruimte voor de eigen inbreng van de leerkrachten én leerlingen. Iedereen is anders en hierdoor uniek. Door anders na te denken over materialen, meubilair en ruimtes ontstaat binnen de school een rijke omgeving. In de praktijk volgen onze leerkrachten regelmatig scholing over hoe zij in hun klas stap voor stap een inspirerende leeromgeving kunnen creëren. Dit draagt bij aan het anders kijken naar onderwijs.

21e-eeuwse vaardigheden

De wereld verandert snel; hierdoor moeten kinderen andere vaardigheden leren dan vroeger. Deze 21e- eeuwse vaardigheden leren vinden wij daarom van groot belang. Zo stomen wij de kinderen klaar voorde maatschappij van morgen. Concreet betekent dit dat we een media-innovator op school hebben; een enthousiaste leerkracht die met collega’s werkt aan het verbeteren van onderwijs met behulp van ICT (informatie- en communicatie- technologie). Op onze school werken leerlingen met een iPad: niet alsdoel van ons onderwijs, maar als middel. We houden rekening met een gezonde balans tussen hetwerken op papier en met de Ipad. Onderzoekster Caroline Klaver raadt scholen aan om goed toe te zienop leerlingen, als het gaat om werken met een iPad. In een onderzoek van het Erasmus MC wordt de 20/20/2-regel aanbevolen: 20 minuten ingespannen werken in een boek of op de tablet betekent 20 seconden rust voor de ogen nemen. Daarnaast is het gezond voor kinderen om minimaal 2 uur per dag buiten te spelen. Onze scholen streven ernaar hierbij zo goed mogelijk met ouders samen te werken.We vinden het belangrijk om te vermelden dat het in onze visie gaat om digitale leermiddelen, die nooiteen doel op zich zijn. We streven naar een goede balans tussen de inzet van digitale en fysiekematerialen, waarbij de leerkracht op basis van de behoefte van leerlingen een gezonde afweging maakt.