Werken met tablets

Vanaf groep 4 werken de kinderen op de Burgerschool met een eigen I-pad aan rekenen en taal (software: ‘Snappet’). Na de instructie verwerken de kinderen de lesstof digitaal op hun eigen niveau. De software past zich aan aan hoe het kind de opdrachten maakt, zodat ieder kind altijd extra herhaling en/of uitdaging op zijn of haar eigen niveau aangeboden krijgt.

Wij kiezen er bewust voor om met sommige lessen en vakken in een schrift te werken. We kijken goed wanneer digitaal verwerken meerwaarde biedt en wanneer niet en vinden tevens dat het onderhouden van het handschrift belangrijk is!

De I-pads worden tevens ingezet tijdens het ‘deep level’ leren (zie elders op de site).