Ouderraad (oudercommissie)

De oudercommissie wordt gekozen uit en door ouders en verzorgers van de leerlingen en heeft acht leden. Het doel van de OC is het ondersteunen van activiteiten binnen de school. Tevens organiseert de OC de jaarlijkse ouderavond en beheert ze het schoolfonds. Aan dit fonds kunnen ouders/verzorgers een vrijwillige (Dus niet verplichte) jaarlijkse bijdrage leveren van € 17,50. (Bijdrage wordt op de jaarlijkse ouderavond vastgesteld)
De OC vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarbij ook leerkrachten als adviseur aanwezig zijn.

Samenstelling OC

Ouders:

  • Dhr. Luutzen Hiemstra, voorzitter
  • Mevr. Margot Hagendoorn
  • Mevr. Meino Stellingwerf
  • Mevr. Henriette Smit
  • Mevr. Marloes Egberink
  • Dhr. Ilco Meurs

Vacature

Teamleden:

  • Mevr. G. Kuiken
  • Mevr. V. Veltman