Oudercommissie

De oudercommissie (OC), die wordt gekozen uit en door ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, bestaat uit acht leden. Het doel van de OC is het ondersteunen van activiteiten binnen de school. Tevens organiseert de OC de jaarlijkse ouderavond en beheert ze het schoolfonds. Aan dit fonds kunnen ouders/verzorgers een vrijwillige (dus niet verplicht!) jaarlijkse bijdrage leveren van op dit moment €17,50. De bijdrage wordt op de ouderavond vastgesteld. De OC vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarbij ook leerkrachten als adviseurs aanwezig zijn.

Samenstelling OC 2018-2019
Ouders:
Mevr. M. Egberink, voorzitter
Dhr. L. Hiemstra, penningmeester
Dhr. I. Meurs
Mevr. H. Smit
Mevr. I. Halma
Mevr. S. Dijkstra
Mevr. F. van Spronsen
Mevr. M. Ludema
Mevr. M. Bergsma 

Teamleden:
Mevr. G. Kuiken
Mevr. B. Weidenaar