Oudercommissie

De oudercommissie (OC), die wordt gekozen uit en door ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, bestaat uit acht leden. Het doel van de OC is het ondersteunen van activiteiten binnen de school. Tevens organiseert de OC de jaarlijkse ouderavond en beheert ze het schoolfonds. Aan dit fonds kunnen ouders/verzorgers een vrijwillige (dus niet verplicht!) jaarlijkse bijdrage leveren van op dit moment €17,50. De bijdrage wordt op de ouderavond vastgesteld. De OC vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarbij ook leerkrachten als adviseurs aanwezig zijn.

Samenstelling OC 2019-2020
Ouders:
Mevr. F. van Spronsen, voorzitter
Dhr. L. Hiemstra, penningmeester
Mevr. H. Smit
Mevr. M. Ludema
Mevr. M. Bergsma 
Mevr. S. Nicolai
Mevr. S. Vis

Teamleden:
Mevr. M. de Vries
Mevr. K. Bouma