Onderwijs ondersteunend personeel 

Eva Sinnema

Directeur

Syta van Wieren

Intern Begeleider

Paulien Zuiderveld

Intern Begeleider HB

Froukje Bakx

HB coördinator

Gerda Kuiken

Remedial Teacher

Minke Sipma

Onderwijsassistent

Jelle Broersma

Onderwijsassistent

Sanne Faber

Onderwijsassistent

Romkje Bosklopper

HB-pedagoog

Wieke Woudman

Onderwijsassistent

Hester Boorsma

Orthopedagoog