Onderwijs ondersteunend personeel 

Daisy Smit

Directeur

Wytske Kuipers

Locatieleider

Petra Spithost

Begeleider Passend Onderwijs HB

Meer info

Betsie de Vries

Intern Begeleider

Jelle Broersma

Onderwijsassistent

Hester Boorsma

Orthopedagoog

Gerda Kuiken

Remedial Teacher

Frouckje Grijpstra

Onderwijsassistent