Onderwijs ondersteunend personeel 

Eva Sinnema

Directeur

Gerda Kuiken

Remedial Teacher

Syta van Wieren

Intern Begeleider

Minke Sipma

Onderwijsassistent

Hester Boorsma

Orthopedagoog

Paulien Zuiderveld

Intern Begeleider HB

Jelle Broersma

Onderwijsassistent