Kennismaken

Voordat wij uw kind(eren) inschrijven willen we u graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wilt u bij inschrijving onderstaand inschrijfformulier invullen en ondertekenen?!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld, 4- of bijna 4-jarigen bij voorkeur aan het begin van het schooljaar, maar in ieder geval 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. We kunnen dan rekening houden met hun komst. Voor de aanmelding kan een informatief gesprek gekoppeld aan een rondleiding door onze school plaatsvinden. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken.
Voor bijna 4-jarigen geldt dat ze vier keer mee mogen draaien om alvast te wennen. Bij inschrijving voor groep 1 vindt een intake gesprek plaats met één van de leerkrachten.

Leerlingengegevens
De school houdt de persoonsgegevens omtrent de ontwikkeling van elk kind bij via het leerlingvolgsysteem. Iedere ouder heeft het recht om de gegevens van zijn of haar kind in te zien, maar heeft geen recht om de gegevens te wijzigen.

Doorgeven van leerlingengegevens aan andere school
De school is verplicht de gegevens over de ontwikkeling van uw kind door te geven aan de nieuwe school. De school doet dit door een onderwijskundig rapport op te stellen. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders verstrekt.