Creatief circuit

Op de Burgerschool werken we met een uniek creatief circuit met een zo breed mogelijk aanbod. Hiermee willen we kinderen in hun kracht zetten en ze de mogelijkheid geven elke week te kunnen excelleren in andere talenten dan leren uit boeken!

Eén middag in de week combineren we de groepen 5 tot en met 8 en de voltijd hoogbegaafdheidsgroepen en kiezen de kinderen twee activiteiten waaraan ze zes weken deelnemen. Een ‘crea-middag’ bestaat voor een leerling dus uit twee lessen van drie kwartier per les. De groepjes bestaan gemiddeld uit tien kinderen.

We proberen bij deze middag zowel vakdocenten als ouders te betrekken. We bieden gemiddeld tien activiteiten per blok aan, dus er is een ruime keuze. Zoal wat activiteiten die we in het circuit opnemen zijn: koken, muziekinstrumenten, drama, fotografie, schilderen, programmeren, tekenen, dansen, knutselen, houtbewerken, etc.

Na zes weken wordt het circuit afgerond, start er een nieuwe ronde en mogen de kinderen opnieuw twee activiteiten kiezen, etc. We werken met 5 blokken per jaar en proberen per blok zoveel mogelijk te variëren qua aanbod.