Muziekonderwijs

De Burgerschool gaat de komende drie jaar, samen met de muziekschool OPUS 3, het muziekonderwijs intensiveren en verbeteren dankzij de subsidie 'Muziekimpuls' van het ministerie van onderwijs.

In de onderbouw zal er elke week muziekles worden gegeven. De ene week door een vakleerkracht van de muziekschool en de andere week geeft de groepsleerkracht een soortgelijke les nog een keer. Dit ook om de vaardigheid van de leerkracht te verbeteren.

In de middenbouw (groep 5 en 6) krijgen de kinderen les in verschillende muziekinstrumenten: 6 weken gitaarles, 6 weken oefenen op saxofoon, accordeon enz. De groep wordt zo nodig gesplitst in kleinere groepen, zodat de vakleerkracht van de muziekschool aandacht heeft voor elk kind. Zo maken de kinderen kennis met verschillende instrumenten en kunnen ze hun talent ontdekken! Als ze het leuk vinden kunnen ze op de muziekschool verdere lessen volgen.

In de bovenbouw (groep 7 en 8) is er in het eerste half jaar hetzelfde programma als in de middenbouw. Daarna is het de bedoeling om met de meest enthousiaste kinderen een schoolband te formeren en te leren om samen te spelen. De leerkrachten worden geschoold om de band te leiden.